Vårt läsande har kontinuerligt förändrats i takt med att skriftställare,

Vårt läsande har kontinuerligt förändrats i takt med att skriftställare, tryckare och redaktörer anammat ny teknologi. I det romerska imperiet ersattes skriftrullen gradvis av kodexen, det vill säga en skrift som bestod av enskilda handskrivna blad. Introduktionen av tryckpressen under 1400-talet gjorde det möjligt att producera utgåvor av text i större upplagor. Under 1900-talet introducerades en mängd modernistiska formexperiment och idag anar vi de möjligheter som skapas av ljud- och e-boken. Utan tvekan kommer våra läsvanor se betydligt annorlunda ut under nästa årtionde. Besök www.läsplatta.eu och läs mer om den spännande utvecklingen av läsplattor. Här hittar du produktinformation, prisjämförelser och mycket annat.

Massproduktionen av böcker bidrog till att distribuera information och upplysning, erbjöd förströelse och skönhetsupplevelser samt spred propaganda. Med en läsplatta förenklar du tillvaron. Ta med den var du en går och läs vad du känner för just då. När du lagar mat, använd läsplattan för att komma åt recept. När du behöver kolla upp något specifikt, bläddra i dina faktabäcker och encyklopedier. Med en läsplatta slipper du släpa böcker fram och tillbaka till jobbet, föreläsningen eller biblioteket.

Läsandet av e-böcker och andra digitaliserade format är här för att stanna. Inom utbildningssektorn har läs- och surfplattor redan gjort succé. I länder som Sydkorea och USA satsas idag stora resurser på att integrera läs- och surfplattor i undervisningen. Dagens Nyheter rapporterade nyligen om en studie av sjuåringar i Sollentuna kommun som visar att elever som får tillgång till e-böcker lär sig att läsa och skriva snabbare. Häng med i utvecklingen! Surfa in på www.läsplatta.eu och läs mer om läsplattor.

Related posts:

  1. Surfplattan är större än en smartphone, men mindre och smidigare än en laptop

Comments are closed.