Telemarketing Bisfront

Telemarketing Bisfront

Hur definerar vi egentligen telemarketing? Ja det är en term som vi associerar med ett verktyg, telefonen. Men så som vi på Bisfront arbetar med just telemarketing är på ett kvalitativt sätt, detta i form av just mötesbokning genom B2B, med andra ord ej B2C och inte på ett kvantitativt sätt. Kundens företag sätts i fokus och det är viktigt att alla led sköts på ett korrekt sätt. Helt konkret så kontaktar företag som är i behov av att lägga extra tryck på att nykundsbearbeta, i dessa tider är det självfallet extra viktigt.

Företagen måste lägga mera tryck på telemarketing och de anlitar då en kvalitativ partner likt Bisfront för att kunna få just en kvalitativ telemarketing. Hur jobbar vi då med kvalitativ telemarketing? Jo genom att lyfta det till en högre nivå och inte följa ett telemarketing manus. Personen som kommer att göra telemarketingarbetet sätter sig in i företagets bästa sidor för att sedan använda verktyget och nå ut till de potentiella kunderna. Självfallet så kommer firman (Bisfront) och kunden (dvs telemarketingkunden) överrens om vilka potentiella kunder som Bisfront skall kontakta.

Bisfront gör i beaktande omsättning, geografisk spridning, specifik bransch samt i viss mån även antalet anställda. Då har Bisfront i alla fall ett bra grundmaterial för att kunna utföra telemarketing. Då listan är klar krävs som sagt att den dedikerade personen för bra input för att kunna genomföra kvalitativa telemarketingsamtal. Personen får träffa kundens representant och de gör en djupgående analys av kunden. Vad vill de nå ut med? Hur särskiljer sig de gentemot konkurrenter? Vilka kunder arbetar de med? Vem vill vi ha som kund? Listan med frågeställningar kan göras lång och det är givetvis viktigt att få en så bra bild som möjligt för att kunna kvalitetssäkra arbetsprocessen och nykundsbearbetande telemarketingen blir på ett nära och integrerat plan.

Det var lite kort och konsist om hur Bisfront.se tillgodoser att företag får just kvalitativt telemarketing utförd på ett bra och tryggt sätt så att varumärket stärks.

No related posts.

Comments are closed.