Hrm Skaffa proportioner och se var det riktiga värdet i företaget ligger

Skaffa proportioner och se var det riktiga värdet i företaget ligger
Det antika Kinas kejsare kan knappast betecknas som chefer som använde sitt humankapital på ett medvetet och effektivt vis. Under 1 800 år var det en lång rad av dessa som tvingade otaliga slavar, bönder och hantverkare att bygga den monumentala Kinesiska muren. Arbetarna piskades på och behandlades så illa att man räknar med att under hela byggnationen dog över en miljon arbetare.
Muren slingrar sig genom heta öknar, uppför höga berg och över forsande floder. Farorna var många och arbetsförhållandena olidliga och livsfarliga.
Långt borta satt kejsaren – chefen – och berättad hur han ville ha det, utifrån sina enorma ambitioner.
När muren till slut stod färdig var den världens längsta byggnadsverk med sina 885 mil.

En arbetssituation där runt en miljon arbetare dör på olika sätt skulle knappast vara något som hände idag. Åtminstone inte i Sverige. Åtminstone inte utan att facket protesterade…
Tack och lov råder det annan företagskultur i vår civilisation där medarbetare är en värdefull del av ett företag. En trend som dessutom håller på att bli mer och mer uppmärksammad. Via filosofin kring human resource management har man påvisat hur effektivitet och lönsamhet ökar när medarbetarna mår bättre och känner större delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. D.v.s. inte när chefen sitter i en annan stad, långt bort, och ger order som över huvud taget inte tar hänsyn till om medarbetarna dör som konsekvens.
Jämförelsen är givetvis väldigt absurd, men om man ändrar lite i proportionerna och tar bort komponenter som slaveri, dödsrisk och att chefen i praktiken betraktas som Gud – så finns det många likheter med ett företag som inte tar vara på sitt humankapital.

Dessa företag där chefen är en avlägsen person man nästan aldrig ser och där man som arbetare får order utan förklaringar och utan att någon lyssnar på en tankar och respekterar ens kompetens.
Nu känns det mycket mer bekant? , http://hrmsolutions.se

Human resource management är ett verktyg som företaget Hrmsolutions jobbar med. Genom att förändra precis dessa faktorer mår inte bara personalen bättre, utan hela företaget. Läs mer på http://hrmsolutions.se

Related posts:

  1. Skaffa en försäkring genom nätet

Comments are closed.