Fallet Watras lärde oss om vikten av radonsanering

Man kan tro att radonförgiftning bara är något som drabbar gruvarbetare som jobbar i radioaktiva gruvor. Men faktum är att de flesta som drabbas av giftet blir utsatta i sina egna hem, för att de bor för nära en radonrik bergart eller i ett hus med förgiftat byggmaterial.
Den händelse som satte radon i fokus för medierna och därmed för allmänheten, var fallet
Watras. Stanley Watras bodde i Boyertown, nära Philadelphia i Pennsylvania och arbetade
vid kärnkraftverket i Limerick. Watras hus låg bland de berg som kallas Reading Prog, en
bergart med hög naturlig halt av uran. I december 1984 gick Watras stålalarm igång när han
var på väg till sitt arbete. Detta upprepades i början av varje arbetsdag under två veckor och
han sates på regelbunden sanering medan myndigheterna sökte efter den radioaktiva källan.
Det uppdagades att det inte var bestrålningen på hans arbetsplats som var upphov till
alarmet, utan mängden av radon i hans bostad. Man sammanlinkade de risker som det
innebar att bo i Watras hus med att röka 135 paket cigaretter per dag. Fallet Watras
påskyndade mätningen av radonhalten i bostäder i USA och i slutet av 1986 hade man
kontrollerat ca 20 000 bostäder enbart i Pennsylvania. Resultaten var oroande. Det visade sig
att ett av åtta amerikanska hem hade problem med radon och att så många som en miljon
hem utsatte sina invånare för en årlig dos som översteg den som gruvarbetare i urangruvor
är utsatta för. Detta gör oss medvetna om vikten av människors kunskaper om
radonsanering.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om radonsanering, och då också veta var man kan göra det. Du kan – om du blivit intresserad – prova att surfa in på www.radonsanering.nu och titta runt där.

No related posts.

Comments are closed.