Dubbla säckar för asbestförorenade brandkit

Låt oss titta närmre på proceduren för asbestsanering för brandmän. Efter alla personliga
tillhörigheter har tagits bort måste tunikan och huvan placeras i röda lösliga påsar och
förseglas. De bör säkras med knuten som medföljer väskan. Vanliga handskar och
brandhjälmar bör vid behov också placeras i en väska för transport.
För att förhindra att lösliga väskor löses upp i förtid på grund av att de yttre ytorna av
plaggen är blöta, måste de skakas för att avlägsna överskottsvatten och vikas så att den våta
ytan inte är i direkt kontakt med den lösliga påsen.
Den röda lösliga tvättpåsen ska placeras i en genomskinlig saneringsväska av plast, halsen på
väskan ska vridas om, vikas dubbel och knytas. Det är varje brandmans ansvar att försäkra
att deras eget brandkit kan identifieras för att underlätta när de ska ges tillbaka.
Genomskinliga saneringsväskor av plast som innehåller asbestförorenade kläder ska vara
tydligt märkta med en “Asbestförorenad utrustning”-etikett. Utrymmena på dekalen ska
fyllas i, man ska ange innehållet i påsen, namn och stationen för brandmannen vars kit finns i
påsen.
Skulle något löslig påse skadas innan de förseglas i en genomskinlig polyetylenpåse måste
den packas om tillsammans med det andra innehållet i en oskadad löslig påse.
Om inte åtgärderna har vidtagits för att samla in förorenade kit från olyckan ska brandkittet
transporteras i säckar tillbaka till brandmannens basstationen på sin anordning.
Utifrån dessa förhållningsregler för brandmän förstår man hur farligt det egentligen är att utsätta sig för asbest. Och sådant använde man förr i hus som isolering! Har du kollat om du har asbest kvar i ditt hus?
Gjorde denna text dig intresserad av asbestsanering? Det finns mer att läsa för den som är
intresserad. Lär dig mer om asbestsanering genom att gå in på webbsidan www.asbestsanering.me och titta runt bland allt som finns där.

No related posts.

Comments are closed.