Bytelbolag.se

Byt el hos Bytelbolag.se

Prishöjningar: Om ett elbolag väljer att höja priset så måste de göra det minst 15 dagar innan höjningen träder ikraft. Vidare gäller denna regel om 15 dagar även när det gäller ändringar av nätavgifter.

  • Billig el
  • Byta elbolag
  • El och miljö
  • Jämföra elleverantörer:Innan du skaffar dig en elleverantör så ska du alltid se till att noggrant jämföra de aktörer som finns på marknaden. För att kunna göra en adekvat utvärdering av elbolagen så är det också viktigt att du gör en personlig kalkyl över din förbrukning. Detta kan du göra på Energimarknadsinspektionens Elpriskoll. om du är intresserad av mer info besök bytelbolag

    No related posts.

    Comments are closed.