Var ska sakerna vara i ditt badrum

Funderar du på att sälja ditt hus? Visste du att badrummet är en av de rum som husköpare lägger störst vikt vid när de gör sina beslut. Om badrummet känns fräscht och nytt så påverkar deras beslut starkt av det. För att göra ett gott intryck bör du därför se till att ditt badrum är väl planerat och har de tillbehör som gör ett bra badrum.
Eluttag – Placeringen av eluttag är viktigt för att skapa ett funktionellt badrum. Antalet uttag du installerar kommer att bestämmas av antalet enheter du använder t.ex. rakapparat elektrisk tandborste, hårtork etc. Om ditt badrum också är en tvättstuga, kan den krävas ytterligare kraft och
VVS avlopp.
Handdukstorkar – dessa bör vara inom räckhåll för badkar, handfat eller dusch. Storleken på ditt
badrum kan kräva installation av en kompromissplats eller separata skenor. Vid placering av rälsen, ska tillräckligt utrymme lämnas för handdukar att hänga fritt.
Handduksringar – typiskt placeras bredvid diskbänken, på en bekväm höjd.
Hållare för toalettpapper – placeras på lämpligt sätt så att den kan nås bekvämt från toaletten.
Speglar – placeras på samma höjd och med tillräcklig belysning.
Lagring – försöka införliva tillräckligt med lagringsutrymme i ögonhöjd för att regelbundet använda
saker.
Säkerhet – Badrummen är våtrum, så vissa säkerhetsaspekter som krävs med hänsyn till placering av eluttag måste finnas.
Strömbrytare och eluttag bör inte placeras inom räckhåll för en person som sitter eller står i badkaret
eller duschen. Handdukstorkar måste placeras långt bort från vattenkälla.
Sedan finns det ju alla aspekter av kring kakel, toalettstol, badkar – stil och kostnadsnivå. Det finns väldigt mycket att fundera på och det är inte en skam att erkänna att man behöver hjälp.
Har du några frågor och vill läsa mer om badrumsrenovering kan du gå in på www.badrumsrenovering.org

Begränsad inneslutning under mögelsanering

Syftet med inneslutning under saneringsarbete är att begränsa utsläpp av mögel i luften
och omgivningarna och därmed minimera exponeringen mot saneringsarbetarna och boende i
byggnaden. Mögel och mögligt skräp bör inte tillåtas att sprida sig till områden i byggnaden utanför det förorenade området.
Begränsad inneslutning är generellt rekommenderat för områden som omfattar mellan 10
och 100 kvadratmeter av mögelkontamination. Höljet runt det mögliga området ska
bestå av ett enda lager av 6 mm flamsäker polyetenfolie. Inneslutningen bör ha en försluten ingång och täckande flikar på utsidan av det inneslutande området.
För små områden kan polyetenfolie fästas på golv och tak med silvertejp. För större
områden kan en stål- eller träregelram resas och polyetenfolie fästas vid den.
Alla ingångar och luftventiler, dörrar och stammar inom kontrollområdet skall tätas
med polyetenfolie för att minimera migrering av föroreningar till andra delar av byggnaden.
Tung mögeltillväxt på takplattor kan påverka VVS-system om utrymmet ovanför taket
används som en återgångsluftspalt. I detta fall bör inneslutning installeras från golv till tak
och filtren i luftbehandlingsaggregatet som betjänar det drabbade området kan behöva bytas
så snart sanering är klar. Ingen ska gå in i det drabbade området och jobba med sanering utan att vara väl förberedda. En arbetare som jobbar med mögelsanering ska vara utbildad på området och vara välmedveten om alla procedurer, skyddsutrustning och hur man hanterar materialet på ett säkert sätt.
Du kanske frågar dig nu var du kan hitta ett ställe där du kan lära dig mer om mögelsanering. Lär dig mer om mögelsanering genom att gå in på webbsidan www.mögelsanering.biz och titta runt bland allt som finns där. Här finns nämligen en rad artiklar om mögelsanering och länkar till bra sidor där du kan läsa vidare. Det är en stor sak att sätta igång en mögelsanering och du behöver alla hjälp.

Fallet Watras lärde oss om vikten av radonsanering

Man kan tro att radonförgiftning bara är något som drabbar gruvarbetare som jobbar i radioaktiva gruvor. Men faktum är att de flesta som drabbas av giftet blir utsatta i sina egna hem, för att de bor för nära en radonrik bergart eller i ett hus med förgiftat byggmaterial.
Den händelse som satte radon i fokus för medierna och därmed för allmänheten, var fallet
Watras. Stanley Watras bodde i Boyertown, nära Philadelphia i Pennsylvania och arbetade
vid kärnkraftverket i Limerick. Watras hus låg bland de berg som kallas Reading Prog, en
bergart med hög naturlig halt av uran. I december 1984 gick Watras stålalarm igång när han
var på väg till sitt arbete. Detta upprepades i början av varje arbetsdag under två veckor och
han sates på regelbunden sanering medan myndigheterna sökte efter den radioaktiva källan.
Det uppdagades att det inte var bestrålningen på hans arbetsplats som var upphov till
alarmet, utan mängden av radon i hans bostad. Man sammanlinkade de risker som det
innebar att bo i Watras hus med att röka 135 paket cigaretter per dag. Fallet Watras
påskyndade mätningen av radonhalten i bostäder i USA och i slutet av 1986 hade man
kontrollerat ca 20 000 bostäder enbart i Pennsylvania. Resultaten var oroande. Det visade sig
att ett av åtta amerikanska hem hade problem med radon och att så många som en miljon
hem utsatte sina invånare för en årlig dos som översteg den som gruvarbetare i urangruvor
är utsatta för. Detta gör oss medvetna om vikten av människors kunskaper om
radonsanering.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om radonsanering, och då också veta var man kan göra det. Du kan – om du blivit intresserad – prova att surfa in på www.radonsanering.nu och titta runt där.

Dubbla säckar för asbestförorenade brandkit

Låt oss titta närmre på proceduren för asbestsanering för brandmän. Efter alla personliga
tillhörigheter har tagits bort måste tunikan och huvan placeras i röda lösliga påsar och
förseglas. De bör säkras med knuten som medföljer väskan. Vanliga handskar och
brandhjälmar bör vid behov också placeras i en väska för transport.
För att förhindra att lösliga väskor löses upp i förtid på grund av att de yttre ytorna av
plaggen är blöta, måste de skakas för att avlägsna överskottsvatten och vikas så att den våta
ytan inte är i direkt kontakt med den lösliga påsen.
Den röda lösliga tvättpåsen ska placeras i en genomskinlig saneringsväska av plast, halsen på
väskan ska vridas om, vikas dubbel och knytas. Det är varje brandmans ansvar att försäkra
att deras eget brandkit kan identifieras för att underlätta när de ska ges tillbaka.
Genomskinliga saneringsväskor av plast som innehåller asbestförorenade kläder ska vara
tydligt märkta med en “Asbestförorenad utrustning”-etikett. Utrymmena på dekalen ska
fyllas i, man ska ange innehållet i påsen, namn och stationen för brandmannen vars kit finns i
påsen.
Skulle något löslig påse skadas innan de förseglas i en genomskinlig polyetylenpåse måste
den packas om tillsammans med det andra innehållet i en oskadad löslig påse.
Om inte åtgärderna har vidtagits för att samla in förorenade kit från olyckan ska brandkittet
transporteras i säckar tillbaka till brandmannens basstationen på sin anordning.
Utifrån dessa förhållningsregler för brandmän förstår man hur farligt det egentligen är att utsätta sig för asbest. Och sådant använde man förr i hus som isolering! Har du kollat om du har asbest kvar i ditt hus?
Gjorde denna text dig intresserad av asbestsanering? Det finns mer att läsa för den som är
intresserad. Lär dig mer om asbestsanering genom att gå in på webbsidan www.asbestsanering.me och titta runt bland allt som finns där.