Balkonger i flerfamiljhus

Slå er ihop om att försköna ert flerfamiljhus
Om du bor i Stockholmsområdet och planerar att skaffa en balkong känner du dig kanske förvirrad av alla olika alternativ som finns och du tvekar inför att genomföra dina idéer med tanke på bygglovsprocesser. Om så är fallet öppnar företaget Fästeb Bygg AB nya möjligheter. Företaget är väl etablerat och har funnits i tjugo år. Bland de tusen balkonger som de byggt finns det somliga som kommer få dig att dregla. Nu kanske någon väcker dig ur söta drömmar om en blomstersprakande balkong som blir ditt sinnes ro och hjärtas glädje. Någon kanske tar upp kostnaden. Tråkiga trista människa! Ekonomi hör inte hemma i drömmar.

Men betänk då att en balkong faktiskt kan höja värdet på din fastighet. Pengarna är knappast bortkastade och vill du verkligen genomföra ett balkongprojekt ska du inte tveka. Ta upp frågan i din bostadsrätt och hitta likasinnade. Ofta är det fler än en som längtat efter en balkong och du kan starta en balkonggrupp för att ta reda på vilka förutsättningar som finns i din fastighet och hur mycket det kan tänkas kosta. Vid kontakt med företaget besöker personalen fastigheten för att skaffa sig information – därefter skickas ett offertförslag som du och din bostadsrättförening får besluta om.


För att få mer på fötterna med mer kunskap, kan du gå in på Fästeb Bygg AB:s hemsida på http://www.fasteb.se/balkong/
Här kan du även titta på bilder från deras tidigare jobb i deras galleri samt läsa om deras procedur.